Επιλογή Γλώσσας
 
Siakavaras Pavlos
Electrical Engineer
Pierion 3, Veria
Tel.: 2331-0-65754
Fax: 2331-0-75062
Mob.: 6977336140
E-mail [email protected]

Our business has research team that can accomplish and adjust to your use any project by the time you contact us.

We offer: design, printed circuit, operating system (software), design mask, and finally accomplished and ready for delivery project.

Βιομηχανικοί Τηλεχειρισμοί
Remote control 16/32 command with feedback

Model
RFS-101a 16 button and  16 relle
RFS-101b 16 relle and 8 posision motor auto serge and moved left / right and stop
RFS-101c 32 button and remote 32 relle with 8 input feedback
Technical data
Frequency band 432-434 Mhz (8 ch pll)
Typical operating range 300 meter
Stop safety category  
Command response time (ms) 400mms
Number of available on/off commands 16/32
Radio Transmitter Um12
Unit Mobil
Power supply 9.6Volt 850mA ( NIMH battery)
Autonomy with fully charged 1 2 hours
Operation temperature -25 / +55 c
Transmitting unit RF power <10mW  ERP
Dimensions (mm) 75x170x30
Weight (include battery) 200gr
Housing meterial PA6 (25%Fr )
Radio Transmitter   UM12
Safe function Internal sensor Tilt
Display 8 led flash from 8 input base
Buzzer  
Button extra function 1 button to change table keyboard 16 or 32 channel
Unit base
Power suplay 220-250 Vac / 12volt dc +/- 25%
Radio Transmitter   UM12
Antena Integrated or dedicated
Dimensiosns  
Contact rating relle 10A ( 250Vac)
Weight  
Housing meterial PA6(25% fr)
Operating temperature -25 / +55 c
Number command 16/32 (relle )
Extra command 2 relle ( 10A 250Volt ) select directiom motor Left / Stop / Right
Extra command-inp 8 Input universal
Extra funtcion Only RFS-101c: 8 Posision motor - Auto charge position
Technical characteristics of RFS101a

This unit is used in industrial and structure environment with capability of remote controlling 16 commands at the same time. It provides function safeness in 3 steps, a safeness relle that starts only when is being commanded by its own remote control with the right ID and the information goes together with the checksum. The remote control includes fall border so that the machine can be actionless with a characteristic continuously beep- beep until we close and re- open it. In that way we make sure that there will be no accidently command in case of fall. Last, the commands at the relle carried out with a serial protocol at the relle's guides and not by pin to pin. The remote control is waterproof and the keyboard's membrane can be cleaned. As we open it, we can hear a characteristic sound (beep), meaning the machine gets starting and as long as it is open, the led RUN begins to light on and off. As long as any key is being pushed, the led TX lights on, making at the same time a sound while the command carried out. The remote control is elegant, dynmic, waterproof and with big reliability, made to serve the most difficult and demanded structure place.

Usefulness
.
Structures, pools, industrial use machines are only some of the places that the remote control has been initialized είναι with perfect ergonomic, speed and safeness results.

Technical characteristics of RFS101b
The use of this unit is to remote control (16 relle) and to help the removal of a wagon controlled by a motor at 8 stated points by placing it either manual or automatically, at the desirable position (the one that we have chosen). The system reads the prime position and then decides by its own if the wagon is going to move right or left in order to be placed where we want and then stops. This can be succeeded with 1-8 switches that fit at the points we have chosen as placements.
It's radio has the capability of choosing between 8 channels so that lots of units can work at the same time at the same structure place without communication interruption, the capability of two- way data so that can get orders from remote control and also informs in which place stays the removed object at that moment, by lighting on and off the parallel led based at the numeration of the keyboard and with a characteristic beep.
The remote control has a vibration sensor for the inactivity position in case of fall.
It can be re- electrified with autonomy in continuously function for over 10 hours.
It has visibility and in difficult places (with no good visibly communication) exceeds 300meters.
It has been initialized in many structures especially those who produce concrete and in machines that require many terminal commands. It's a very reliable unit designed for heavy industrial environment with high standards. After 2 years use we have got only good critics for its ergonomic and reliability.

Usefulness
Structures, pools, industrial use machines are only some of the places that the remote control has been initialized είναι with perfect ergonomic, speed and safeness results.
Technical characteristics of RFS101c
The use of this unit is to remote control (32 relle), with automatically pursuance of lots of commands.
It's radio has the capability of choosing between 8 channels so that lots of units can work at the same time at the same structure place without communication interruption, the capability of two- way data so that can get orders from remote control and also informs it of the 8 base inputs situation with capability of connecting the terminals, thermals or whatever it takes depending it's use, at the parallel led based at the numeration of the keyboard and with a characteristic beep.
The remote control has a vibration sensor for the inactivity position in case of fall.
It can be re- electrified with autonomy in continuously function for over 10 hours.
It has visibility and in difficult places (with no good visibly communication) exceeds 300meters.
It has been initialized in many structures especially those who produce concrete and in machines that require many terminal commands. It's a very reliable unit designed for heavy industrial environment with high standards. After 2 years use we have got only good critics for its ergonomic and reliability.

Usefulness.
Structures, pools, industrial use machines are only some of the places that the remote control has been initialized είναι with perfect ergonomic, speed and safeness results.
Remote control industrial metal detector electrical engineer, Τηλεχειρισμός βιομηχανικός αυτοματισμός τσιμέντα λατομεία παραγωγή σκυροδέματος ανιχνευτής μετάλλων βαγονάκι θυρίδες μπετόν ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός μηχανικός
Σκυρόδεμα δομή χωματουργικά διάστρωση ασφαλτοστρώσεις αδρανών υλικών παραγωγή ασφαλτικά δομικά υλικά έτοιμο σκυρόδεμα Sex, ΣΕΧ SEX