Επιλογή Γλώσσας
 
Σιακαβάρας Παύλος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Πιερίων 3 Βέροια
Τηλ.: 2331-0-65754
Fax: 2331-0-75062
Κιν.: 6977336140
E-mail [email protected]

Η επιχείρηση μας έχει ερευνητικό team που μπορεί να εκπληρώσει οποιοδήποτε project και να το προσαρμόσει στην χρήση σας, κατ' όπιν επικοινωνίας.

Περιλαμβάνει:
Σχεδίαση, τυπωμένο κύκλωμα, λειτουργικό (software), σχεδίαση μάσκας, (design mask), και τέλος ολοκληρωμένο παραδοτέο project.

Ozone detector

Επιτηρητής θαλάμων συντήρησης

Ozone detector

Επιτηρητής θαλάμων συντήρησης (Kyros Inspector) - Specifications

To σύστημα Kyros Inspector είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης , καταγραφής και ελέγχου θαλάμων συντήρησης που έχει την δυνατότητα να προσφέρει από μόνο του την πλήρη προστασία των εμπορευμάτων που συντηρούνται στους θαλάμους.

Το σύστημα Kyros Inspector αποτελείται από τα παρακάτω ανεξάρτητα αλλά και συνεργαζόμενα μεταξύ τους κομμάτια:

- Τους controller επιτήρησης θαλάμων
- Μονάδες μετρήσεων (όργανα μέτρησης όζοντος, αιθυλενίου, υγρασίας και θερμοκρασίας) εντός των θαλάμων συντήρησης, αποτελούμενοι από :

 • Αισθητήρα / Μετρητή όζοντος – Ο3
 • Αισθητήρα  / Μετρητή αιθυλενίου - C2H4
 • Αισθητήρα  / Μετρητή θερμοκρασίας
 • Αισθητήρα  / Μετρητή υγρασίας

- Το λογισμικό επιτήρησης αποτελούμενο από desktop software & web interface.
- GSM τερματική συσκευή για τηλεφωνική ειδοποίηση σε περίπτωση συναγερμού.
- Γεννήτρια παραγωγής όζοντος , εφόσον δεν παρέχεται από τον θάλαμο συντήρησης.

Όλοι οι controller θαλάμων είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους δημιουργώντας ένα δίκτυο, το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι σειριακό  (RS-485).
Ο κάθε controller επιτήρησης έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με όλους τους υπόλοιπους μέσα στο δίκτυο, και χαρακτηρίζεται μοναδικά από το ID της συσκευής. Διασυνδέεται επίσης με την μονάδα μετρήσεων εντός του θαλάμου, επιτηρώντας τις τιμές μέτρησης και ενεργοποιώντας τους αντίστοιχους συναγερμούς. Επίσης έχει την δυνατότητα της επεκτασιμότητας και παρατήρησης μετρήσεων επιπροσθέτων αισθητήρων πχ. Μονοξείδιο του άνθρακα χωρίς την αλλαγή στο εκάστοτε Hardware της συσκευής.

Ο κάθε controller επιτήρησης έχει θύρα PS2 για διασύνδεση με συμβατό πληκτρολόγιο. Από εκεί ο τεχνικός συντήρησης μπορεί να παραμετροποιήσει την συσκευή.
Το όργανο μέτρησης όζοντος, αιθυλενίου, υγρασίας και θερμοκρασίας είναι κατασκευασμένο από ειδικό αδιάβροχο κιτίο με φλάτζες προστασίας. Επίσης η καινοτόμος κατασκευή του επιτρέπει την διέλευση του αέρα μέσα από το όργανο έρχοντας σε επαφή με τους αισθητήρες για τις μετρήσεις, αλλά παρεμποδίζεται η επαφή του με την ηλεκτρονική πλακέτα εντός. Εγγυούμαστε πλήρως για την ασφάλεια του.

Το σύστημα επιτήρησης Kyros Inspector μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα μόνο με τους controller επιτήρησης θαλάμων ή και με το λογισμικό επιτήρησης, όπου οι δυνατότητες επεκτείνονται σε καταγραφές τιμών σε βάση δεδομένων και την αποστολή των τιμών μέτρησης του κάθε θαλάμου σε δικτυακό τόπο σε πραγματικό χρόνο, όπου παρουσιάζονται μέσω web interface.

Επίσης μαζί με το σύστημα επιτήρησης συνδέεται και γεννήτρια παραγωγής όζοντος, σε θαλάμους συντήρησης που δεν παρέχουν αυτήν την δυνατότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Αισθητήρας / Μετρητής όζοντος :

 • Sensor Type : Electrochemical
 • Concentration : 0-20 ppm
 • Sensitivity(µA/ppm) : 6±0.15uA/ppm
 • Temperature range  : -20°C - 50°C
 • Pressure range (kPa)  : 90 - 110

Αισθητήρας / Μετρητής αιθυλενίου :

 • Sensor type : Electrochemical
 • Measurement Range : 0.04-4mg/l alcohol
 • Sensitivity : Rs(in air)/Rs(0.4mg/L Alcohol)≥5

Αισθητήρας / Μετρητής θερμοκρασίας :

 • Sensor type : Digital
 • Resolution : 14bit
 • Accuracy : ±1.8
 • Response time : 63%
 • Operating range : -40°C - 125°C

Αισθητήρας / Μετρητής υγρασίας :

 • Sensor type : Digital
 • Resolution : 12bit
 • Accuracy : ±0.2
 • Response time : 63%
 • Operating range : 0-100 %RH
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βιομηχανική  χρήση  
Παροχή 220 Volt εξωτερικής παροχής αλλά και από εσωτερική μπαταρία με αυτόματο σύστημα φόρτισης και αυτονομίας μέχρι 4 ώρες.
Λειτουργία σε όρια θερμοκρασίας -20°C - 80°C
Απεικόνιση Γραφική οθόνη LCD με διακριτικότητα 100% ακόμη και σε παραβολή ηλιοφάνειας. Με πλήρως Ελληνικό μενού.
Διαστάσεις (mm) 200 x 160 x 80
Βάρος 500 gr
Κιτίο ΙΡ65 - Αδιάβροχο
Χρώμα Άσπρο
Ασφάλεια τροφοδοσίας

3,15 A στην παροχή των 220 Volt
Προστασία από αμυχές από κεραυνό με ηλεκτρονικό σύστημα

Πληκτρολόγιο Συμβατό πληκτρολόγιο PS2 υπολογιστή
Ηχοι Ενσωματωμένο buzzer για ειδοποίηση με διαφορετικό ήχο για έγκυρη η μη έγκυρη επιλογή
   

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ :

Kyros Inspector, Επιτηρητής θαλάμων συντήρησης,Συσκευές μέτρησης όζοντος,ανιχνευτής όζοντος, ozone sensor, Συσκευές ανάλυσης αερίων,Εγκαταστάσεις προειδοποίησης αερίου,Ανιχνευτές διαρροών, Συσκευές μέτρησης Ο3, αιθυλένιο, ανιχνευτής αιθυλενίου, ηλεκτρονικοί ανιχνευτές αερίων,Εργαλεία ψυκτικών,Ψυκτικά εργαλεία, θάλαμοι ψύξης, SCADA (Σύστημα Τηλεχειρισμού & Περισυλλογής Δεδομένων), PLC S5, S7-200-300-400 (Λογικοί Ελεγκτές), Communication Interface (Διασύνδεση Επικοινωνίας), Motion Control (Έλεγχος Κίνησης),Μέτρηση Αιθυλενίου, Όζοντος, Θερμοκρασίας, υγρασίας,ψυκτικοί θάλαμοι,συντήρηση,κατάψυξη,ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, μετρητής όζοντος, έλεγχος όζοντος, μέτρηση όζοντος, συσκευή ελέγχου όζοντος, γεννήτρια παραγωγής όζοντος,ozone detector, ethylene detector